Skip to main content

Υλικά των ασκήσεων

Οι ασκήσεις σχεδιάζονται λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να αλλάζουν ημερολογιακά (έτσι ώστε να μην επαναλαμβάνονται καθ’ όλο το έτος), ενώ είναι θεμιτό να υπάρχει ικανό απόθεμα από αυτές, ώστε να καλύπτουν ακόμα και συγκεκριμένες ετήσιες θεματικές (επέτειοι, ημερίδες, κ.λπ.).

Κάθε σετ παραδίνεται ιδανικά σε 3 ή κατά το μέγιστο σε 4 παιδιά (αριθμός μελών ομάδας) για να διεκπεραιώσει την άσκηση της ημέρας. Η κάθε άσκηση διαρκεί 2 διδακτικές ώρες (60+45=105 λεπτά) με ένα μικρό διάλειμμα στη μέση. Στο τέλος της κάθε άσκησης το μοντέλο που φτιάχτηκε, αποσυναρμολογείται  από την ομάδα που το έφτιαξε, και το σετ είναι εκ νέου έτοιμο προς χρήση, για την επόμενη ομάδα.

Ο επόμενος Πίνακας 1 παρουσιάζει τη σειρά των δράσεων που τυπικά απαρτίζουν κάθε άσκηση, από την αρχή μέχρι το τέλος της:

Πίνακας 1: Οι δράσεις που απαρτίζουν την κάθε άσκηση.

Α/Α Δράση Περιγραφή Διάρκεια (λ.)
1 Παρουσίαση – Τίτλος και αντικείμενο της άσκησης.
– Ενημερωτικό οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις).
– Ορολογία (έννοιες, όροι, αντικείμενα) και ορισμοί.
– Συζήτηση και απορίες.
7
2 Brainstorming – Λειτουργίες που θα επιτελούνται.
– Αναγνωρίζονται οι αναλογίες του μοντέλου με φυσικά αντικείμενα που ανήκουν στη σφαίρα εμπειρίας των παιδιών.
– Ιδέες και πρώτα σχέδια επί (ηλεκτρονικού ή άλλου) χάρτου.
– Παρουσίαση έτοιμων μοντέλων άλλων (ανταγωνισμός).
10
3 Κατασκευή μοντέλου – Ομαδική εργασία με διακριτούς ρόλους (που φροντίζουμε να εναλλάσσονται σε συνεχόμενες επισκέψεις), ακολουθώντας πιστά τα βήματα των οδηγιών κατασκευής. 45
4 Διενέργεια ασκήσεων – Εφαρμόζονται με τη σειρά οι ασκήσεις (ή τα σενάρια) και τα πειράματα, με χρήση της κατασκευής.
– Συμπλήρωση των φύλλων εργασίας ή/και καταγραφή σε μορφή σημειώσεων, με καθοδήγηση.
– Σε ειδικές περιπτώσεις και στα πλαίσια των (3 και 4), τα παιδιά καλούνται να κατασκευάσουν, χωρίς οδηγίες, ένα δικό τους απλό μοντέλο που να ανταποκρίνεται στα ζητούμενα της άσκησης (π.χ. «φτιάξε το δικό σου μικρό όχημα, σε 5 λεπτά»).
20
5 Παρουσιάσεις και Τεκμηρίωση – Η κάθε ομάδα αναλαμβάνει να παρουσιάσει το έργο της και να εξηγήσει την διεκπεραίωση των ασκήσεων, όπως αντιλαμβάνεται καλύτερα.
– Συζήτηση με όλες τις ομάδες.
– Εκτός των οικείων σημειώσεων, ενθαρρύνεται η δημιουργία βίντεο και φωτογραφιών για να ενισχύσουν την εμπειρία και την δημιουργικότητα των παιδιών.
– Όλο αυτό το υλικό (4 και 5) μπορεί να αποτελέσει σκόπιμα, εκτός από χρήσιμη ανάμνηση, υλικό για νέες παρουσιάσεις, νέες σχολικές εργασίες, κ.α.
20 (4🞨5)
6 Διάλυση του μοντέλου Στενόχωρη αλλά απαραίτητη εργασία. Όσος χρόνος απομένει…
Σύνολο χρόνου (Οι χρόνοι που δίνονται είναι ενδεικτικοί και πάντα διαμορφώνονται ανάλογα με τις απαιτήσεις τις κάθε άσκησης και τις ικανότητες όλων των μαθητών που παίρνουν μέρος στην άσκηση, συνολικά. Ως γενικός κανόνας ακολουθείται το να ξοδεύεται τουλάχιστον το 70% του διαθέσιμου χρόνου στις δράσεις κατασκευής και πειραματισμού (3 και 4) και το υπόλοιπο 30% στις υπόλοιπες): 105

 

 

 

Ένα μάθημα/άσκηση δίνεται κάθε εβδομάδα. Με αυτό τον τρόπο το παιδί έχει χρόνο να αποκρυσταλλώσει και δουλέψει με τις σημειώσεις του άνετα, μέχρι να ανατροφοδοτήσει το ενδιαφέρον του με το επόμενο μάθημα. Θεωρούμε ότι μαθήματα STEAM δεν προλαβαίνουν να αναπτυχθούν και να αξιοποιηθούν μέσα σε 3 τέταρτα της ώρας (δηλ. 2 μαθήματα των 45 λεπτών μέσα σε μια εβδομάδα), ως εκ τούτου σχεδιάσαμε το πρόγραμμά μας με βάση το «ένα μάθημα την εβδομάδα».

Προσφέρουμε ένα από τα ακόλουθα ετήσια τμήματα για την εγγραφή των ενδιαφερόμενων:

  1. Μικρό: Ηλικίες από 2η-3η Δημοτικού (εισαγωγή στην ρομποτική)
  2. Μεσαίο: Ηλικίες από 4η-5η Δημοτικού (ανάπτυξη εννοιών ρομποτικής)
  3. Μεγάλο: Ηλικίες από 5η-6η Δημοτικού και 1η Γυμνασίου (προχωρημένα θέματα εκπαιδευτικής ρομποτικής)

Τέλος, ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί, υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής σε ένα προχωρημένο τμήμα για μεγαλύτερα παιδιά (από 6η Δημοτικού έως 3η Γυμνασίου). Αν υπάρξει ικανός αριθμός μελών (στελέχωση μέχρι 9 άτομα ανά τάξη), δεδομένου ότι το τμήμα αυτό θα λειτουργήσει με δικό του ξεχωριστό εξοπλισμό και με project base λογική, θα υπάρξει ειδική συνάντηση με τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευόμενους και με τους γονείς τους, προκειμένου να γίνει μια ιδιαίτερη ενημέρωση και να προγραμματιστεί αυτή η δράση από κοινού.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα σχεδιάζεται από το φροντιστήριό μας, με γνώμονα τις ανάγκες και την συλλογική διαθεσιμότητα και δυναμική όλων μας.

Περιμένουμε να σας δούμε σύντομα, από κοντά!

Εκπαιδευτής

Ο Νίκος Αφεντάκης είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής STEM (STEAM) στα συστήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής της LEGO® και τα τελευταία χρόνια ασχολείται επαγγελματικά με την έρευνα, μελέτη, σύνταξη, άσκηση και αξιολόγηση μεθόδων διδασκαλίας πεδίων των θετικών επιστημών σε παιδιά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Ξεκίνησε ως διπλ. Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης με ειδικότητα το λογισμικό και τις διεπαφές ανθρώπου–μηχανής. 

Ανάμεσα σε άλλα είναι συν-συγγραφέας και σχεδιαστής του εκπαιδευτικού βιβλίου «Λέιζερ, λειτουργία  και εφαρμογές τους» του Ιδρύματος Ευγενίδου και εικονογράφος αναρίθμητων έντυπων και ηλεκτρονικών εκδόσεων, με δύο πρώτες θέσεις και μια δεύτερη θέση σε παγκόσμιους διαγωνισμούς και με σημαντικές πανελλήνιες διακρίσεις.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν

Ας μιλήσουμε

Επικοινωνήστε μαζί μας