Skip to main content

Υλικά των ασκήσεων

Τα υλικά με τα οποία καλούνται να δουλέψουν τα παιδιά είναι original LEGO spike robotics, με ένα σύνολο από άλλα κομμάτια LEGO technics που χρειάζονται για να γίνονται πληρέστερες οι ασκήσεις. Σε κάθε σετ ή κιτ μπορεί να απασχοληθεί μια ομάδα μέχρι 3 παιδιά (ιδανικά) ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις 4 παιδιά. Πάντοτε θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα κομμάτια, ώστε η κάθε ομάδα να μπορεί να δοκιμάσει τις δυνάμεις της, είτε βάσει οδηγιών είτε βάσει των δημιουργικών ικανοτήτων της. 

Σε κάθε ομάδα δίνονται:

 1. Το κιτ υλικών με διάφορα υλικά κατασκευής LEGO.
 2. Laptop με το απαραίτητο λογισμικό για προγραμματισμό.
 3. Κατασκευαστικές οδηγίες (εκτός από τα ελεύθερα θέματα, όπου οι ομάδες αναλαμβάνουν να δώσουν πνοή στις δικές τους ιδέες).
 4. Άλλα εκπαιδευτικά υλικά (κοινόχρηστες πινακίδες, γραφίδες, προσωπικές εκτυπώσεις για να γράψουν επάνω τους, κ.α.) προκειμένου με αυτά να επικοινωνεί καλύτερα τις ιδέες της τόσο με τον/την συντονιστή/στρια της άσκησης όσο και μεταξύ των μελών της. 
 5. Συγκεκριμένος χρόνος για να εργασθεί. 
 6. Το υλικό αυτό εμπλουτίζεται με placemats (επιφάνειες εργασίας) ή/και worksheets (φύλλα εργασίας), ανάλογα τις ηλικίες των παιδιών και τις ανάγκες της κάθε άσκησης, πέραν των σημειώσεων που ενθαρρύνονται να κρατούν τα ίδια. 
 7. Τέλος υπάρχουν πίστες πάνω στις οποίες μπορεί να υλοποιηθεί ποικιλία ασκήσεων.

Στα πλαίσια του πειραματισμού, η κάθε ομάδα, ακολουθώντας το φύλλο και τις οδηγίες που της έχουν δοθεί, δοκιμάζει επιλεγμένα εναλλακτικά σενάρια λειτουργίας και κατασκευής, διενεργεί μετρήσεις, καταγράφει παρατηρήσεις, αξιολογεί και βελτιώνει την κατασκευή της, και τέλος παρουσιάζει εν συντομία την εργασία της στις άλλες ομάδες. Αν οι μετρήσεις απαιτούν (απλά πάντα) κάποια όργανα μέτρησης, έχει προβλεφθεί και μια σύντομη εξοικείωση των παιδιών με το κάθε όργανο μέτρησης που θα χρησιμοποιηθεί (π.χ. γαλβανόμετρο, πολύμετρο, δυναμόμετρο, ανεμόμετρο, πιεσόμετρο, ζυγός, κ.α.).

Παιδαγωγική πρακτική

Παρόλο που θα θέλαμε να αναλύσουμε όλο το σκεπτικό με το οποίο συντάξαμε το πρόγραμμα αυτό, όλα τα εκπαιδευτικά στοιχεία που ενσωματώσαμε από την πολυετή εμπειρία μας και σίγουρα όλον τον ενθουσιασμό μας για την ανταπόκριση που έχουμε δει, εδώ θα αναφέρουμε εντελώς συνοπτικά μόνο τα κύρια χαρακτηριστικά των ασκήσεων αυτών. 

Έτσι, τα κύρια χαρακτηριστικά των ασκήσεων αυτών είναι η με κάθε τρόπο:

 1. Βιωματική διεξαγωγή της άσκησης και βιωματική αξιοποίηση της προσληφθείσας γνώσης, τόσο μέσα από την κατασκευή και την βαθύτερη κατανόηση των μοντέλων (π.χ. αλληλεπίδραση των μερών τους, αντιστοιχία με την πραγματικότητα,  παρατήρηση της φύσης), όσο και μέσα από τα επιστημονικά σενάρια που εξετάζονται κατόπιν, πάνω στην κατασκευή (αλλαγή κατασκευαστικών παραμέτρων, αλληλεπίδραση στοιχείων, καταγραφή παραμέτρων, παρατήρηση φαινομένων, κ.λπ.).
 2. Καλλιέργεια του ομαδικού πνεύματος και της αγαστής συνεργασίας μεταξύ των παιδιών της κάθε ομάδας, απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας και μεγάλο μάθημα ζωής για τη μετέπειτα καριέρα τους. Παράλληλα, διάκριση των προσωπικών δεξιοτήτων μέσα από μοναδικούς ρόλους που αναλαμβάνονται υπεύθυνα αλλά και εναλλάσσονται μέσα στην ομάδα (ανά άσκηση).
 3. Ανάδειξη της ευγενούς άμιλλας μέσω του σεβασμού που οφείλουμε στην κοινότητα. Απολαμβάνουμε το ευχάριστο αίσθημα της επιτυχίας και της επίτευξης του στόχου μας, χωρίς να χάνουμε την ταπεινότητα της αέναης αναζήτησης για μια καλύτερη λύση στο πρόβλημα.
 4. Επίτευξη μαθησιακών στόχων με ανατροφοδότηση και έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι δίνουμε έμφαση στην παρουσίαση και στην τεκμηρίωση των κατασκευών, των συμπερασμάτων, των σημειώσεων, των εξαγόμενων του πειραματισμού κ.λπ., από τα ίδια τα παιδιά. Άλλο ένα απαραίτητο μάθημα ζωής, το να μπορούν να παρουσιάζουν την εργασία τους με τρόπο συνεπή, περιεκτικό, κατανοητό και θελκτικό.
 5. Τελευταία, αλλά εξαιρετικής σπουδαιότητας, η σωστή χρήση της ομιλούμενης και της γραπτής Ελληνικής γλώσσας και η εντύπωση στοιχείων της αγγλικής, μόνο σε συγκεκριμένα σημεία της διδασκαλίας (π.χ. σε επιλεγμένη ορολογία).

Η σχεδίαση των ασκήσεων που προσφέρονται έπεται ενδελεχούς μελέτης:

 1. Όλων των MOCs (Αγγλικά: My Own Creation, ακρωνύμιο που δηλώνει ότι η κατασκευή δεν πωλείται στην αγορά ως επίσημο σετ της LEGO αλλά αποτελεί επινόηση και προϊόν σχεδιασμού οποιουδήποτε άλλου κατασκευαστή-θιασώτη των Lego bricks. Συχνά κάποιο MOC γίνεται επίσημο σετ της εταιρείας, κατόπιν ψηφοφορίας ή/και διαγωνισμού) που είναι δηλωμένα διεθνώς.
 2. Του αναρτημένου και ελεύθερου εκπαιδευτικού υλικού της εταιρείας LEGO.
 3. Πολυάριθμων δοκιμαστικών κατασκευών από τη μεριά μας. Ως συνειδητοποιημένοι μηχανικοί και εκπαιδευτές, δηλώνουμε ότι, εφόσον υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης, θα είμαστε διπλά χαρούμενοι από τις νέες εμπειρίες που και θα μας χαρίσει η συμμετοχή και η δική σας συνεισφορά σε αυτό το δημιουργικό έργο!

Το τρίπτυχο αυτό μας κάνει περισσότερο αποτελεσματικούς και ευέλικτους προκειμένου να παρέχουμε πάντοτε ενδιαφέρουσα, δημιουργική και ανταγωνιστική πρώτη ύλη στα μαθήματά μας.

Οι εγγραφές ξεκίνησαν

Ας μιλήσουμε

Επικοινωνήστε μαζί μας